پرداخت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی استان اردبیل

پرداخت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی استان اردبیلاستاندار اردبیل از پرداخت یک هزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و کشاورزی جهت رونق تولید در این استان خبر داد. پرداخت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی استان اردبیل