پدیده به دنبال برد شماره 5 برابر تراکتورسازی ::

در 4 بازی تیم فوتبال پدیده مشهد برابر تراکتورسازی برنده شده ودر صورت برد در بازی روز یکشنبه تعداد بردهایش به 5 باخت در 5 بازی می رسد. موسیقی روز کانون نماز