پخش اذان از مساجد شیعیان در عربستان ممنوع شد

پخش اذان از مساجد شیعیان در عربستان ممنوع شدرژیم سعودی پخش اذان از مساجد شیعیان در منطقه الهفوف در شرق عربستان را ممنوع کرد.۱۸:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین پخش اذان از مساجد شیعیان در عربستان ممنوع شد رژیم سعودی پخش اذان از مساجد شیعیان در منطقه الهفوف در شرق عربستان را ممنوع کرد.۱۸:۲۲ Read more…