هوای تهران پاک است

هوای تهران پاک استکیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد و تهران این روزها نفس می کشد. مسافرت های نوروزی و کاهش خودروها در ایام تعطیلات، هوای پاک را برای پایتخت نشینان به ارمغان آورده است.۰۷:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳ فروردین هوای تهران پاک است کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد Read more…