مدیرعامل پاس همدان انتخاب شد

مدیرعامل پاس همدان انتخاب شدتیم فوتبال پاس همدان بعد از سقوط به دسته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در فصل جدید با مدیری تازه کار خود را ادامه می‌دهد. مدیرعامل پاس همدان انتخاب شد تیم فوتبال پاس همدان بعد از سقوط به دسته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در فصل جدید با مدیری تازه کار Read more…