خنثی شدن عملیات تروریستی در پاریس توسط سه زن

خنثی شدن عملیات تروریستی در پاریس توسط سه زن زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۵۰ منبع خبر: طبقه بندی: دادستان پاریس، از خنثی شدن عملیات تروریستی در پاریس توسط سه زن وابسته به گروه تروریستی داعش خبر داد. خنثی شدن عملیات تروریستی در پاریس توسط سه زن