ناینگولان:/ کورتوا و ‏هازارد خواسته اند به چلسی بروم

ناینگولان:/ کورتوا و ‏هازارد خواسته اند به چلسی برومراجا ناینگولان، هافبک رم، فاش کرد که ادن هازارد و تیبو کورتوا، ستاره های بلژیکی چلسی، از او ‏خواسته اند راهی استمفورد بریج شود.‏ ناینگولان:/ کورتوا و ‏هازارد خواسته اند به چلسی بروم راجا ناینگولان، هافبک رم، فاش کرد که ادن هازارد و تیبو کورتوا، ستاره های Read more…

ستاره رم و تایید مذاکره برای پیوستن به چلسی

ستاره رم و تایید مذاکره برای پیوستن به چلسیبه نظر می رسد رفته رفته باید حضور ستاره بلژیکی رم در  چلسی را جدی گرفت. ستاره رم و تایید مذاکره برای پیوستن به چلسی به نظر می رسد رفته رفته باید حضور ستاره بلژیکی رم در  چلسی را جدی گرفت.ستاره رم و تایید مذاکره برای پیوستن Read more…