استقلال – نفت آبادان: 5-5 بدون مساوی

استقلال – نفت آبادان: 5-5 بدون مساویاستقلال ونفت آبادان برای یازدهمین بار در لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت. استقلال – نفت آبادان: 5-5 بدون مساوی استقلال ونفت آبادان برای یازدهمین بار در لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.استقلال – نفت آبادان: 5-5 بدون مساوی اخبار کارگران