کاندا: ذوب آهن می‌تواند مدعی قهرمانی آسیا باشد

کاندا: ذوب آهن می‌تواند مدعی قهرمانی آسیا باشدسرمربی تیم النصر عربستان گفت: ذوب آهن تیم خوبی است که می‌تواند مدعی قهرمانی در آسیا باشد. کاندا: ذوب آهن می‌تواند مدعی قهرمانی آسیا باشد سرمربی تیم النصر عربستان گفت: ذوب آهن تیم خوبی است که می‌تواند مدعی قهرمانی در آسیا باشد.کاندا: ذوب آهن می‌تواند مدعی قهرمانی آسیا Read more…