کدام صنایع سودبیشتری تقسیم کردند؟

کدام صنایع سودبیشتری تقسیم کردند؟یک کارشناس بازارسرمایه گفت: از میان صنایعی که رشد تقسیم سود در آنها وجود داشته است تنها می‌توان به صنایع فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری‌های چند‌رشته‌ای، استخراج کانه‌های فلزی و صنعت حمل و نقل و ارتباطات اشاره کرد که در این صنایع نیز مقدار سود کاهش یافته و درصد تقسیم سود افزایش یافته Read more…