شهرفرنگ/ ترسیم سیمای یک قهرمان

شهرفرنگ/ ترسیم سیمای یک قهرمانحاج احمد متوسلیان یکی از شهدای دفاع مقدس که فیلم ایستاده در غبار در تلاش است تا چهره واقعی این قهرمان را بعد از گذشت بیش از دو دهه از آن دوران مجددا ترسیم کند.۲۲:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳ تیر شهرفرنگ/ ترسیم سیمای یک قهرمان حاج احمد متوسلیان یکی از Read more…