ترکیه، سیا و اف بی آی را به کمک به طرفداران گولن متهم کرد

ترکیه، سیا و اف بی آی را به کمک به طرفداران گولن متهم کردترکیه در یک کیفرخواست، دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی امریکا را به ارائه آموزش به طرفداران مغز متفکر ادعایی کودتای نافرجام این کشور یعنی فتح الله گولن متهم کرده است.۲۳:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد ترکیه، سیا و اف بی آی Read more…