قیمت طلا، سکه و ارز، سه شنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

قیمت طلا، سکه و ارز، سه شنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵قیمت طلا در بازارهای جهانی اندکی افزایش یافت.۰۷:۲۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت قیمت طلا، سکه و ارز، سه شنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ قیمت طلا در بازارهای جهانی اندکی افزایش یافت.۰۷:۲۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت قیمت طلا، سکه و ارز، سه شنبه، ۷ Read more…