نرخ سود باز هم کاهش می‌یابد

نرخ سود باز هم کاهش می‌یابدرئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تک رقمی شدن نرخ تورم تا اوایل فصل پاییز امسال خبرداد و گفت: امسال نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یابد. نرخ سود باز هم کاهش می‌یابد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تک رقمی شدن نرخ تورم Read more…