قیمت یکسان سوخت علیه منافع ملی

قیمت یکسان سوخت علیه منافع ملیعلی شمس‌اردکانی- رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در روزنامه شرق نوشت: ویژگی اهداف و دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی یا اقدام و عمل، برای حل اقدامات ناروای اقتصادی، توسعه و اقتدار ملی، چهار آموزه‌ای است که باید آنها را اوجب واجبات ملی خواند. قیمت یکسان سوخت علیه منافع ملی علی شمس‌اردکانی- رئیس Read more…