سفارت انگلیس برای هیئت ایرانی ویزا صادر نکرد

انگلیسی‌ها می‌خواستند کنفرانسی برای نزدیک شدن نهادهای بانکی-مالی خود و ایران برگزار کنند ولی عدم صدور ویزا از سوی سفارتشان در تهران، نشست لندن را کلاً لغو کرد. دانلود سریال کانون نماز