سرگروهي و صعود تيم كيا

سرگروهي و صعود تيم كيامرحله اول تورنمنت مورفلدن کاپ فرانکفورت امروز برگزار شد و تیم آکادمی کیا با سه پیروزی یک تساوی به مرحله دوم این مسابقات راه یافت. سرگروهي و صعود تيم كيا مرحله اول تورنمنت مورفلدن کاپ فرانکفورت امروز برگزار شد و تیم آکادمی کیا با سه پیروزی یک تساوی به مرحله دوم Read more…