سرنوشت مبهم تغییر بزرگ در ملاصدرا!

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه دوم سال 1394، دوره پر تغییری را تجربه کرد. همچنانکه برخی معاونان این وزارت‌خانه که البته در زمان روی کار آمدن وزیر اقتصاد دولت یازدهم، در مقام خود ابقا شده بودند، تغییر کردند.یکی از این تغییرات مهم مربوط به معاون امور مالیاتی وزیر اقتصاد بود. تغییری که زمزمه‌های Read more…