صبا خصوصی می‌شود، دایی سرمربی

صبا خصوصی می‌شود، دایی سرمربیاستانداری قم برای واگذاری تیم فوتبال صبا به یک هولدینگ تجاری اقتصادی به توافق نهایی دست یافته و قرارداد این انتقال به زودی امضاء می‌شود. صبا خصوصی می‌شود، دایی سرمربی استانداری قم برای واگذاری تیم فوتبال صبا به یک هولدینگ تجاری اقتصادی به توافق نهایی دست یافته و قرارداد این انتقال Read more…