نگفته ام سردار سلیمانی رئیس جمهور بعدی است

نگفته ام سردار سلیمانی رئیس جمهور بعدی است فرمانده قرارگاه عمار به شایعات اخیر نقل شده درباره سردار سلیمانی واکنش نشان داد. نگفته ام سردار سلیمانی رئیس جمهور بعدی است فرمانده قرارگاه عمار به شایعات اخیر نقل شده درباره سردار سلیمانی واکنش نشان داد. نگفته ام سردار سلیمانی رئیس جمهور بعدی است آپدیت آفلاین نود Read more…