سال سخت صنعت خودرو!

سال سخت صنعت خودرو!تولید خودرو در سال 94 در حالی با افت قابل‌توجهی مواجه شد که به گفته کارشناسان جنس کاهش تولید در این سال با سال‌های دیگر متفاوت بوده؛ بنابراین جبران آن در سال 95 به سختی صورت خواهد گرفت. سال سخت صنعت خودرو! تولید خودرو در سال 94 در حالی با افت قابل‌توجهی Read more…