مردم منتظر سبد کالا نباشند

سبد کالا این روزها در بی خبری مطلق به سرمی‌برد گویی دولت اعتبار لازم برای اجرای آن را ندارد. شهر خبر فستیوال فیلم