سایپا و ایران خودرو مجوز افزایش قیمت گرفتند

سایپا و ایران خودرو مجوز افزایش قیمت گرفتندرئیس شورای رقابت گفت گروه خودروسازی سایپا مجوز افزایش 0.4 درصدی قیمت محصولات خود را گرفت و ایران خودرو به دلیل کیفیت … سایپا و ایران خودرو مجوز افزایش قیمت گرفتند رئیس شورای رقابت گفت گروه خودروسازی سایپا مجوز افزایش 0.4 درصدی قیمت محصولات خود را گرفت و Read more…