کم‌تجربگی زیدان در مربیگری مشکل‌ساز نیست ::

کم‌تجربگی زیدان در مربیگری مشکل‌ساز نیست :: دیگو یورنته، مدافع تیم دوم رئال مادرید، معتقد است زین الدین زیدان همه ویژگی های لازم برای موفقیت ‏در تیم اول رئال را دارد.‏ اتوبیوگرافی فروش بک لینک