زیبا، پرحاشیه و تکنیکی و بدون تساوی!/ پرسپولیس – تراکتورسازی؛ (گزارش آماری)

مچ اندازی بزرگ هفته در استادیوم آزادی که می توان آن را حساس ترین نبرد دو تیم تراکتورسازی و پرسپولیس نیز نامید. مد روز موبایل دوستان