زائران اربعین از تردد با خودرو‌ی شخصی پرهیز کنند

زائران اربعین از تردد با خودرو‌ی شخصی پرهیز کنند رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی کشور با اشاره به برخی نکات امنیتی ویژه سفر اربعین گفت: زائران اربعین از تردد با خودروهای مسافرکش شخصی پرهیز کنند. خبرگزاری مهر: رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی کشور با اشاره به برخی نکات امنیتی ویژه سفر اربعین گفت: زائران اربعین Read more…