فیلم | فوران آتشفشان بزرگ جزیره ریونیون

فیلم | فوران آتشفشان بزرگ جزیره ریونیونآتشفشان پیتون دلا فورنیز با ارتفاعی برابر 30 متر واقع در جزیره ریونیون در اقیانوس هند فوران کرد و مناظری دیدنی را برای توریست‌های این منطقه خلق کرد. فیلم | فوران آتشفشان بزرگ جزیره ریونیون