ریشه های تفاوت رفتار یارانه ای مردم ایران و سوئیس

ریشه های تفاوت رفتار یارانه ای مردم ایران و سوئیسبه تازگی در کشور مرفه سوئیس، یک همه‌پرسی برگزار شد که از مردم خواسته شده بود رای مثبت یا منفی خود را نسبت به دریافت ماهانه درآمد پایه همگانی حدود 2500‌دلاری اعلام کنند. ریشه های تفاوت رفتار یارانه ای مردم ایران و سوئیس به تازگی در Read more…