پاسخ عربستان به رژه ارتش ایران

«نیروی هوایی عربستان سعودی 6جنگنده اف-15 خود را در پایگاه هوایی “الظفر” (400کیلومتری قشم) مستقر کرد.»    پاسخ عربستان به رژه ارتش ایران به گزارش سپهر نیوز، وبسایت خبری “الفجر” نوشت: «نیروی هوایی عربستان سعودی 6 جنگنده  اف-15 خود را در پایگاه هوایی “الظفر” (400کیلومتری قشم) مستقر کرد.» بنا بر ادعای الفجر مصر، جنگنده های Read more…