استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای

استعفای رييس، احيای تالار شیشه ایميترا فرخ‌پور كارشناس ارشد مديريت بازرگاني و فعال بازار سرمايه در روزنامه اعتماد نوشت: استعفاي محمد فطانت فرد، رييس سازمان بورس مهم‌ترين و اثرگذارترين عامل رشد شاخص بورس در هفته گذشته بود! استعفای رييس، احيای تالار شیشه ای ميترا فرخ‌پور كارشناس ارشد مديريت بازرگاني و فعال بازار سرمايه در روزنامه Read more…