کشف یک روش درمانی جدید برای ام‌اس

کشف یک روش درمانی جدید برای ام‌اس البته یک مشکل وجود دارد و آن اینکه این درمان گاه بسیار اثرات شدیدی به همراه دارد و در آزمایشات انجام شده به یک مورد مرگ انجامیده است. تیم محققانی که در این پروژه مشغول کار هستند در حال حاضر سعی دارند داروها و روند درمان را به Read more…