روزهای عصبی معامله‌ گران دلار

روزهای عصبی معامله‌ گران دلارنوسان‌های محدود دلار در روزهای گرم انتهای تیرماه، معامله‌گران بازار ارز را بیش از پیش خسته و بعضا عصبی کرده است. روزهای عصبی معامله‌ گران دلار نوسان‌های محدود دلار در روزهای گرم انتهای تیرماه، معامله‌گران بازار ارز را بیش از پیش خسته و بعضا عصبی کرده است.روزهای عصبی معامله‌ گران دلار Read more…