رفتار عربستان خام و انفعالی است

رفتار عربستان خام و انفعالی است ظریف با اشاره به نزدیک شدن به مراحل نهایی برجام اظهار داشت: ما با نهایی شدن برجام وارد مرحله جدید مناسبات خود با آلمان خواهیم شد و تطبیق برجام، نتایج فراوانی در تغییر معادلات منطقه به سمت صلح و توسعه به همراه خواهد داشت.وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین Read more…