سبقت دوومیدانی از سایر رشته‌ها در دوپینگ

سبقت دوومیدانی از سایر رشته‌ها در دوپینگ آژانس مبارزه با دوپینگ WADA گزارشی در سراسر جهان اعلام کرد که بر طبق آن روسیه بیشترین آمار نقض قانون دوپینگ را در سال 2014 داشته است. دوومیدانی نیز در میان رشته‌های ورشی در داشتن بیشترین نمونه مثبت صدرنشین بوده است. در این لیست ورزشکاران روسی 148 تست Read more…