به صفر رسیدن میزان آلایندگی خودروهای آلمانی تا سال ۲۰۳۰

به صفر رسیدن میزان آلایندگی خودروهای آلمانی تا سال ۲۰۳۰براساس اعلام راینر باک، معاون وزیر اقتصاد آلمان، میزان آلایندگی تمامی خودروهای تولید شده در این کشور باید تا سال ۲۰۳۰ میلادی به صفر … به صفر رسیدن میزان آلایندگی خودروهای آلمانی تا سال ۲۰۳۰ براساس اعلام راینر باک، معاون وزیر اقتصاد آلمان، میزان آلایندگی تمامی Read more…