رسمی: هافبک لیورپول به استوک سیتی پیوست

رسمی: هافبک لیورپول به استوک سیتی پیوستجو آلن، هافبک ولزی لیورپول، با انتقالی 15 میلیون یورویی راهی استوک سیتی شد. رسمی: هافبک لیورپول به استوک سیتی پیوست جو آلن، هافبک ولزی لیورپول، با انتقالی 15 میلیون یورویی راهی استوک سیتی شد.رسمی: هافبک لیورپول به استوک سیتی پیوست خرید بک لینک رنک 8 اسکای نیوز

رسمی: وینالدوم به لیورپول پیوست

رسمی: وینالدوم به لیورپول پیوستجورجینیو وینالدوم، هافبک ملی پوش هلندی، با قراردادی 5 ساله به لیورپول پیوست. رسمی: وینالدوم به لیورپول پیوست جورجینیو وینالدوم، هافبک ملی پوش هلندی، با قراردادی 5 ساله به لیورپول پیوست.رسمی: وینالدوم به لیورپول پیوست خرید بک لینک رنک 5 ورزش و زندگی