لیست پرداختی‌ها در قوای دیگر منتشر شود

لیست پرداختی‌ها در قوای دیگر منتشر شود محمدعلی وکیلی اظهار کرد: من فکر می کنم دولت به سهم خود قاطعیت خوبی را در این زمینه به نمایش گذاشت و برخوردش با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف بدون ملاحظه و کاملا قاطعانه بود اما در عین حال به نظر می‌رسد به رغم این قاطعیت دولت، افکار عمومی همچنان Read more…

حماسه ای دیگر / پایان تبلیغات انتخابات

حماسه ای دیگر / پایان تبلیغات انتخاباتمهلت تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس در دور دوم انتخابات خاتمه یافت.۰۷:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت حماسه ای دیگر / پایان تبلیغات انتخابات مهلت تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس در دور دوم انتخابات خاتمه یافت.۰۷:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت حماسه ای دیگر / پایان تبلیغات انتخابات آپدیت Read more…