دو بمب ساعتی اقتصاد ایران

دو بمب ساعتی اقتصاد ایراندکتر مسعود نیلی می‌گوید: «در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یك بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیر فعال نسبت به جمعیت فعال است كه نسبت بسیار بالایی است. دو بمب ساعتی اقتصاد ایران دکتر مسعود نیلی می‌گوید: «در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو Read more…

دو خلا بزرگ بازار خودروی ایران

بازار خودروی ایران در حالی این روزها با رکودی سنگین دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از عوامل اصلی این اتفاق، قدرت خرید پایین بخش بزرگی از مشتریان است؛ این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، با پر کردن دو خلأ بزرگ در بازار، می‌توان خرید و فروش خودرو را تا حد قابل Read more…