دومین مدافع میانی پرسپولیس هم مصدوم شد

دومین مدافع میانی پرسپولیس هم مصدوم شدلوکا ماریچ در ابتدای نیمه دوم دچار مصدومیت و شکستگی سر شد. دومین مدافع میانی پرسپولیس هم مصدوم شد لوکا ماریچ در ابتدای نیمه دوم دچار مصدومیت و شکستگی سر شد.دومین مدافع میانی پرسپولیس هم مصدوم شد آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5 موزیک سرا