قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.۱۹:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵ قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵، جذاب ترین Read more…

قلم دوربین، دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵

قلم دوربین، دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵قلم دوربین، دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.۲۲:۴۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد قلم دوربین، دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵ قلم دوربین، دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و Read more…