دلتنگی‌های فابیو جانواریو برای استقلال و طرفدارانش

فابیو همچنان علاقه‌‌اش به استقلال را نمی تواند پنهان کند. حتی او در تمرینات و بازی های رسمی هم همواره لباس‌های این تیم را بر تن می کند تا این علاقه را بروز دهد فیلم سریال آهنگ مرجع توریسم