در مصاحبه با مارکا/ کارواخال: مورینیو هیچ اعتقادی به من نداشت

در مصاحبه با مارکا/ کارواخال: مورینیو هیچ اعتقادی به من نداشتدنی کارواخال، بال راست ارزشمند رئال پیش از اینکه سال 2013 به تیم اول این باشگاه وارد شود، یک فصل را در لورکوزن بازی کرد. در مصاحبه با مارکا/ کارواخال: مورینیو هیچ اعتقادی به من نداشت دنی کارواخال، بال راست ارزشمند رئال پیش از اینکه Read more…