مقاومت در برابر قیمت خودرو می‌شکند؟

مقاومت در برابر قیمت خودرو می‌شکند؟در حالی که به‌نظر می‌رسد نه خودروسازان و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیچ‌کدام چندان میلی به افزایش قیمت خودروهای داخلی طی سال جاری ندارند اما به نظر می‌رسد بالا رفتن هزینه‌های تولید، شرایط را به سمت افزایش قیمت‌ها پیش برده است. مقاومت در برابر قیمت خودرو می‌شکند؟ در Read more…