در ستون هفتگی اش در تلگراف نوشت/ آنچلوتی: زلاتان بهترین 34ساله تاریخ است

در ستون هفتگی اش در تلگراف نوشت/ آنچلوتی: زلاتان بهترین 34ساله تاریخ استکارلو آنچلوتی که سابقه کار کردن با زلاتان در پاری سن ژرمن را دارد، به تمجید از ستاره 34 ساله سوئدی پرداخت. در ستون هفتگی اش در تلگراف نوشت/ آنچلوتی: زلاتان بهترین 34ساله تاریخ است کارلو آنچلوتی که سابقه کار کردن با زلاتان Read more…