در ماجرای طارمی و رضائیان؛ همه گناهکارند الا پرسپولیس؟!

در ماجرای طارمی و رضائیان؛ همه گناهکارند الا پرسپولیس؟!بی شک مسئولان باشگاه پرسپولیس اولین نفری هستند که باید درباره رفتن طارمی و رضائیان توضیح بدهند. در ماجرای طارمی و رضائیان؛ همه گناهکارند الا پرسپولیس؟! بی شک مسئولان باشگاه پرسپولیس اولین نفری هستند که باید درباره رفتن طارمی و رضائیان توضیح بدهند.در ماجرای طارمی و رضائیان؛ Read more…