جشن قهرمانی در الدترافورد برگزار نشد/ یونایتد 1 – 1 لستر؛ جشن قهرمانی عقب افتاد

جشن قهرمانی در الدترافورد برگزار نشد/ یونایتد 1 – 1 لستر؛ جشن قهرمانی عقب افتاددو تیم منچستریونایتد و لسترسیتی به تساوی 1-1 در الدترافورد رضایت دادند. جشن قهرمانی در الدترافورد برگزار نشد/ یونایتد 1 – 1 لستر؛ جشن قهرمانی عقب افتاد دو تیم منچستریونایتد و لسترسیتی به تساوی 1-1 در الدترافورد رضایت دادند.جشن قهرمانی در Read more…