بیانیه دولت درباره غارت 2 میلیارد دلاری

بیانیه دولت درباره غارت 2 میلیارد دلاریکارگروه ویژه هیأت دولت که به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ملت شریف ایران تشکیل شده بود گزارش خود را در قالب بیانیه ای منتشر کرد. بیانیه دولت درباره غارت 2 میلیارد دلاری کارگروه ویژه هیأت Read more…