صبا خصوصی می‌شود، دایی سرمربی

صبا خصوصی می‌شود، دایی سرمربیاستانداری قم برای واگذاری تیم فوتبال صبا به یک هولدینگ تجاری اقتصادی به توافق نهایی دست یافته و قرارداد این انتقال به زودی امضاء می‌شود. صبا خصوصی می‌شود، دایی سرمربی استانداری قم برای واگذاری تیم فوتبال صبا به یک هولدینگ تجاری اقتصادی به توافق نهایی دست یافته و قرارداد این انتقال Read more…

از سبیل دایی تا خاطره باخت از منچستر ::

علی دایی در مورد ضربه برگردانی که در نهایت منجر به حذف ایران برابر کره جنوبی شد گفت: آنطور که می گویند هم نبود و خیلی حرکات هم باعث نجات تیم شد و این اتفاقات هم ممکن است رخ دهد. تلگرام خرم خبر