واکنش داور مشهور به رد صلاحیت

واکنش داور مشهور به رد صلاحیتکارشناس داوری فوتبال ایران می گوید ٣٥ سال سابقه در قضاوت و تجاربی نظیر تدریس در دانشگاه و حضور المپیک و بازی ها ى تورنمنت های مهم تاثیری در صلاحیت او نداشته است. واکنش داور مشهور به رد صلاحیت کارشناس داوری فوتبال ایران می گوید ٣٥ سال سابقه در قضاوت Read more…