داورزنی: قول می‌دهم باعث عزت ایران شویم

داورزنی: قول می‌دهم باعث عزت ایران شویمرئیس فدراسیون والیبال گفت: قول می‌دهم با تمام قدرت در المپیک حضور داشته باشیم و باعث عزت کشور شویم. داورزنی: قول می‌دهم باعث عزت ایران شویم رئیس فدراسیون والیبال گفت: قول می‌دهم با تمام قدرت در المپیک حضور داشته باشیم و باعث عزت کشور شویم.داورزنی: قول می‌دهم باعث عزت Read more…